ST升达

(002259)

----(--%)

所属行业:燃气水务

ST升达历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价
(元)
次日涨跌
(%)
买入
(万元)
卖出
(万元)
净买入
(万元)
明细
2018-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4700 - 3258.09 4598.39 -1340.29 明细
2018-10-22 日跌幅偏离值达7%的证券 2.1800 -5.05 2828.44 3110.44 -282.01 明细
2018-10-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.1800 -5.05 3374.63 3336.89 -262.41 明细
2018-10-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5100 -5.18 895.38 1457.94 -562.57 明细
2018-09-21 日跌幅偏离值达7%的证券 3.9400 0.25 4040.09 2883.16 1156.92 明细
2018-09-20 日换手率达20%的证券 4.2200 -6.64 3803.10 10163.16 -6360.06 明细
2018-09-19 日换手率达20%的证券 4.5400 -7.05 6896.92 9847.72 -2950.80 明细
2018-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1300 9.93 4601.61 11582.99 -6981.39 明细
2018-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.1300 9.93 7028.44 18885.14 -5927.22 明细
2018-09-17 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7500 10.13 3974.33 2326.73 1647.60 明细
2018-09-14 日振幅值达15%的证券 3.4100 9.97 2587.28 4956.02 -2368.75 明细
2018-09-11 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4900 3.44 4755.01 4384.14 370.87 明细
2018-09-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.4900 3.44 6535.43 6166.79 274.34 明细
2018-06-25 日跌幅偏离值达7%的证券 3.1300 3.51 2374.84 6098.42 -3723.58 明细
2018-06-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.1300 3.51 4720.64 24287.25 -19525.44 明细
2018-06-22 日跌幅偏离值达7%的证券 3.4800 -10.06 3190.82 18652.52 -15461.71 明细
2018-06-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.3000 -10.00 1162.59 2663.86 -1501.27 明细
2017-05-11 日跌幅偏离值达7%的证券 7.1300 -4.07 1752.71 3200.41 -1447.70 明细
2016-12-30 日涨幅偏离值达7%的证券 10.0200 5.79 1785.22 1857.45 -72.24 明细
2016-12-29 日跌幅偏离值达7%的证券 9.1100 9.99 10291.75 4913.86 5377.88 明细
2015-11-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.4100 9.99 4034.10 9640.81 -5606.71 明细
2014-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0000 -2.29 13062.99 3791.12 9271.88 明细
2014-04-01 日涨幅偏离值达7%的证券 5.6500 0.53 3313.65 2924.43 389.22 明细
2013-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7800 1.18 4906.43 4444.55 461.89 明细
2013-08-23 日跌幅偏离值达7%的证券 6.6800 0.15 3039.39 9404.80 -6365.42 明细
2013-08-06 日涨幅偏离值达7%的证券 7.3700 0.14 3594.53 4507.62 -913.09 明细
2013-06-25 日振幅值达15%的证券 4.4700 2.01 2917.49 1642.17 1275.33 明细
2013-03-04 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0600 0.00 8742.52 4770.65 3971.86 明细
2012-12-07 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6600 -0.82 4340.25 1788.52 2551.73 明细
2012-11-12 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4100 -1.76 6542.97 1857.49 4685.48 明细
2012-07-19 日涨幅偏离值达7%的证券 3.8300 -0.52 18470.53 8282.97 10187.55 明细
2012-07-16 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4000 2.65 5494.04 956.28 4537.76 明细
2012-06-05 日换手率达20%的证券 3.9500 - 11585.39 12093.00 -507.60 明细
2012-06-04 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0300 -1.99 12893.96 10155.70 2738.27 明细
2012-02-16 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6200 0.55 3851.07 2242.54 1608.53 明细
2011-09-23 日跌幅偏离值达7%的证券 4.7100 -4.46 1256.97 3200.74 -1943.77 明细
2011-07-25 日涨幅偏离值达7%的证券 9.8000 0.20 4082.13 4572.35 -490.21 明细
2011-01-13 无价格涨跌幅限制的证券 8.0600 0.50 1434.42 1353.34 81.08 明细
2010-08-03 日换手率达20%的证券 6.9100 2.03 1830.09 1457.60 372.49 明细
2010-06-30 日跌幅偏离值达7%的证券 5.6200 3.02 1122.89 625.60 497.29 明细
 1  2  下一页尾页1/2