ST慧业

(000816)

----(--%)

所属行业:通用设备

ST慧业历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价
(元)
次日涨跌
(%)
买入
(万元)
卖出
(万元)
净买入
(万元)
明细
2018-06-21 日涨幅偏离值达7%的证券 1.5500 0.00 879.62 629.67 249.95 明细
2018-05-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4700 -4.86 164.18 401.78 -237.59 明细
2018-04-23 日跌幅偏离值达7%的证券 3.0400 -1.97 1846.12 3268.88 -1422.76 明细
2018-04-20 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3700 -9.79 3223.79 3259.31 -35.52 明细
2018-04-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.3700 -9.79 5118.64 3605.50 1513.14 明细
2018-04-19 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0600 10.13 2421.28 1377.54 1043.74 明细
2018-03-26 日跌幅偏离值达7%的证券 3.5600 1.69 1847.76 4250.25 -2402.48 明细
2018-03-23 日振幅值达15%的证券 3.7900 -6.07 4213.85 3091.94 1121.90 明细
2018-03-13 日换手率达20%的证券 4.4000 -5.45 7163.61 7921.73 -758.12 明细
2018-02-26 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3200 -3.47 9912.63 9346.68 565.95 明细
2018-02-14 日跌幅偏离值达7%的证券 3.9600 -0.51 6127.99 7110.57 -982.58 明细
2018-02-12 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1800 4.07 16219.51 6106.20 10113.31 明细
2018-02-09 日涨幅偏离值达7%的证券 3.8000 10.00 10671.22 4853.03 5818.19 明细
2018-02-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.8000 10.00 10983.88 4662.49 6321.39 明细
2018-02-08 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4500 10.14 2865.33 950.65 1914.68 明细
2018-02-07 日涨幅偏离值达7%的证券 3.1400 9.87 3146.74 1993.38 1153.36 明细
2018-02-06 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8500 10.18 1791.27 1643.44 147.84 明细
2018-02-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.8500 10.18 1873.08 2327.80 -454.72 明细
2018-02-05 日涨幅偏离值达7%的证券 2.5900 10.04 675.01 1369.16 -694.16 明细
2018-01-16 日跌幅偏离值达7%的证券 3.0000 -1.00 1782.30 2105.69 -323.39 明细
2017-11-06 日跌幅偏离值达7%的证券 4.6200 -5.19 563.27 5340.21 -4776.94 明细
2017-10-19 日跌幅偏离值达7%的证券 5.3400 -3.93 3343.70 42741.00 -39397.30 明细
2017-10-10 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4100 -2.50 6197.95 6199.45 -1.50 明细
2015-10-27 日换手率达20%的证券 9.3400 -6.00 16064.64 25672.08 -9607.44 明细
2015-10-26 日涨幅偏离值达7%的证券 8.9900 3.89 21086.33 20599.08 487.25 明细
2015-10-09 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8100 4.74 8423.46 3024.48 5398.98 明细
2015-09-15 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3600 10.06 4966.24 4901.35 64.89 明细
2015-07-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7700 -10.03 7973.24 31571.71 -23598.47 明细
2015-07-08 日换手率达20%的证券 5.9900 10.02 88217.10 24655.77 63561.33 明细
2015-05-18 日跌幅偏离值达7%的证券 15.2000 3.29 15085.61 69105.56 -54019.96 明细
2015-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 12.1600 4.69 26379.75 17672.86 8706.89 明细
2015-04-01 日涨幅偏离值达7%的证券 11.1300 0.27 33188.75 18860.97 14327.77 明细
2015-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 10.0000 -0.70 36435.93 23063.55 13372.38 明细
2014-09-23 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9300 6.58 14266.63 5907.11 8359.51 明细
2013-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3900 0.74 11549.04 7529.78 4019.27 明细
2012-05-31 日跌幅偏离值达7%的证券 6.3500 -2.83 2432.61 7929.47 -5496.86 明细
2012-02-27 日振幅值达15%的证券 7.0200 -3.99 4312.43 8600.91 -4288.49 明细
2011-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0400 - 7697.44 6621.71 1075.73 明细
2011-06-08 日涨幅偏离值达7%的证券 7.9400 -2.39 6813.71 5746.21 1067.50 明细
2011-05-26 日跌幅偏离值达7%的证券 7.6600 - 4134.97 5151.52 -1016.55 明细
 1  2  下一页尾页1/2